Praha.cz

 
Nacházíte se: Pravidla registrace
Pravidla registrace


 1. Provozovatelem portálu PRAHA.cz, http://www.praha.cz, je Web Invest s.r.o., se sídlem Pod Babykou 250, 755 01 Vsetín.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek PRAHA.cz a služeb PRAHA.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek PRAHA.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Web Invest s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Účastník je povinen dodržovat platný právní řád České republiky. Účastník se výslovně zavazuje, že na portál PRAHA.cz nebude nikterak umisťovat závadný, nelegální nebo jinak obecně závadný obsah. Porušením tohoto závazku dává Provozovateli právo k okamžitému zablokování registrovaného účtu, odstranění závadného obsahu bez náhrady a informování Policie ČR o aktivitách uživatele.
 6. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 7. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Web Invest s.r.o. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob a dalších společností, které Web Invest s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost Web Invest s.r.o. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak Web Invest s.r.o.
 8. Registrace není zpoplatněna.
 9. Návštěvník PRAHA.cz se zavazuje při návštěvě stránek PRAHA.cz dodržovat "návštěvní řád", a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
 11. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele PRAHA.cz a to odesláním požadavku na registraci.
 12. Web Invest s.r.o. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky PRAHA.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.
 

DOPORUČUJEME

Fotografie Prahy - Galerie nejkrásnějších míst a zákoutí Prahy. | Kam v Praze - Načerpejte inspiraci v turistickém průvodci Prahou.