Praha.cz

 
Nacházíte se: Všeobecné podmínky
VOP
Všeobecné obchodní podmínky pro služby zprostředkování ubytování na www.praha.cz

Obchodní společnost Web Invest s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):

1. Smluvní Strany
Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro zprostředkované služby pomocí webových stránek www.praha.cz, které jsou spravovány společností Web Invest s.r.o., se sídlem: Pod Babykou 250, 755 01 Vsetín, Česká republika (EU), plátce DPH č. CZ04317815, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63212, bankovní spojení 2900848479/2010, BIC: CZ3520100000002900848479, SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jako Web Invest). Veškerá písemná komunikace je určena na adresu sídla společnosti. Platnými kontakty jsou emailové adresy: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a telefonní spojení: +420 603 203 203.

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba (dále jako Klient) včetně osob zúčastněných, kterým Web Invest poskytuje služby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. Mezi zprostředkované služby poskytované společností Web Invest patří zejména, ne však výhradně, zajištění ubytování, transferů osob a zavazadel, průvodcovské služby a další přidružené služby související s výše uvedenými. Není-li předem uvedeno jinak, jsou tyto služby poskytované společností Web Invest Klientovi bez úplaty.

3. Služby spojené s zajištěním ubytování jsou na bázi nezávazné poptávky rezervace. Je-li požadovaná služba ubytování k dispozici a dojde-li k jejímu přijetí ze strany Klienta, pak Web Invest jménem klienta učiní závaznou rezervaci této služby. Závaznou rezervací se rozumí taková rezervace ubytovacích služeb, která je nabídnuta Web Investem, potvrzená Klientem a garantována poskytnutím údajů platné platební karty Klientem. Není-li předem dohodnuto jinak, Klient vždy platí za poskytnuté služby až při jejich čerpání (např. nástupem k pobytu v hotelu). Ve vyjímečných případech je možné závaznou rezervaci garantovat zálohovou předplatbou na bankovní účet ubytovací kapacity nebo společnosti Web Invest.

Každá závazná rezervace musí být ze strany Web Invest písemně potvrzena Klientovi formou Potvrzení rezervace emailem. Doručením emailové zprávy se rozumí okamžik odeslání emailu ze serveru Web Invest s potvrzením závazné rezervace na emailovou adresu Klienta uvedenou během procesu Poptávky rezervace.
Pokud Web Invest není schopen zajistit Klientovi požadovanou službu ubytování, informuje Klienta v případě možnosti s alternativní nabídkou emailem. Veškeré ceny uvedené v konečném Potvrzení rezervace jsou splatné v českých korunách (CZK), ceny uvedené v EUR slouží pouze k informativním účelům.

4. Web Invest neupřednostňuje žádnou z ubytovacích kapacit nebo cestovních služeb, není vlastníkem nebo provozovatelem prezentovaných hotelů nebo apartmánů ani přidružených služeb (transfery, průvodcovské služby). Web Invest vynakládá veškerou možnou péči aby nabízené služby odpovídali aktuální situaci, cenám a podmínkám na trhu a prezentované kapacity a služby v dobré víře nabízí Klientům k výběru. Z tohoto důvodu však nemůže být Web Invest jakkoli odpovědný za případné rozdíly mezi skutečným stavem a prezentací na webových stránkách. Pokud během pobytu či čerpání závazně rezervovaných služeb Klientovi vzniknou problémy, vynaloží Web Invest maximální možnou péči tak, aby došlo k narovnání vztahu mezi Klientem a konkrétním poskytovatelem služeb (např. hotelem či poskytovatelem transferu) za podmínky, že o nich bude Web Invest informovat Klienta během pobytu, ne až po odjezdu.

5. Klient tímto potvrzuje, že je starší 18 let a plně způsobilý k uzavření vztahu vyplývajícího z těchto Všeobecných obchodních podmínkek. Klient přijímá veškerou finanční odpovědnost vzniklou použitím této webové stránky a zejména pak uzavřením smluvního vztahu formou Závazné rezervace a souhlasí se storno podmínkami objednaných ubytovacích kapacit či přidružených služeb (transfery, průvodci). Klient tímto prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné a úplné.

6. Storno podmínky
Konkrétní storno podmínky jsou k dispozici na stránách jednotlivých nabízených ubytovacích kapacit. Pokud si přeje Klient stornovat pobyt, musí tak učinit písemně na kontakty Web Invest, tedy emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo pozemní poštou na adresu sídla společnosti Web Invest. Následně musí být toto storno potvrzené ze strany Web Invest stejným způsobem směrem ke Klientovi. Obvyklá doba nutná ke storno pobytu bez jakýchkoli poplatků je u individuálních rezervací 2 pracovní dny před příjezdem. Dojde-li ke stornu pobytu v době kratší, pak Klient souhlasí s uplatněním storno podmínek ze strany závazně rezervovaného hotelu nebo apartmánu. Rozhodujícími jsou však storno podmínky zaslané v Závazném potvrzení rezervace.

7. Ostatní. Web Invest si vyhrazuje právo aktualizovat tyto VOP bez dalšího upozornění předem. Provozované webové stránky obsahují odkazy na další webové stránky provozované třetími stranami. Web Invest tyto webové stránky neprovozuje a proto jakkoli neručí za jimi nabízený obsah.

V Praze, 1.1.2017

 

DOPORUČUJEME

Fotografie Prahy - Galerie nejkrásnějších míst a zákoutí Prahy. | Kam v Praze - Načerpejte inspiraci v turistickém průvodci Prahou.